YVA-ohjelma

YVA-ohjelma

Tutustu akkukemikaalien tuotannon YVA-ohjelmaan. YVA-ohjelma on suunnitelma siitä, mitä vaikutuksia YVA-menettelyn aikana arvioidaan ja miten arvioinnit tehdään. YVA-ohjelmassa esitetään muun muassa perustiedot hankkeesta, sen vaihtoehdoista ja arviointimenetelmistä sekä arvio hankkeen ja YVA-menettelyn aikataulusta. YVA-menettely on osa ympäristölupaprosessia.