Kainuun ELY-keskus katsoo Terrafamen lisäjuoksutusten olevan perusteltuja pato- ja ympäristöturvallisuuden varmistamiseksi 23.12.2015 16:28

  • ELY-keskuksen päätöksen mukaan juoksutuksia ei kuitenkaan voida tehdä ympäristönsuojelulain 123 §:n mukaisen poikkeusmenettelyn perusteella

Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on tänään 23.12.2015 antanut päätöksen Terrafame Oy:n ympäristönsuojelulain 123 §:n perusteella tekemästä ilmoituksesta.

Päätöksessään ELY-keskus toteaa, että ympäristö- ja patoturvallisuuden kannalta on perusteltua, että Kortelammen ja Latosuon patoaltailla lasketaan vedenpinnan tasoa. ELY-keskuksen mukaan toiminnanharjoittajalla on aina velvollisuus ryhtyä toimiin, joilla varaudutaan onnettomuuksiin.

ELY-keskus katsoo kuitenkin, että kaivoksen vesienhallintaan liittyvää tilannetta ei voida pitää yllättävänä, eikä tämän vuoden sadantaa sillä tavoin poikkeuksellisena, että tilanne olisi katsottava YSL 123 §:n mukaiseksi poikkeukselliseksi tilanteeksi. Näin ollen Terrafame Oy:n ilmoitusta ei hyväksytty eikä juoksutuksia siten voida tehdä YSL 123 §:n perusteella.

Terrafame Oy käynnisti lauantaina 19.12. pato- ja ympäristöturvallisuuden varmistamiseksi puhdistettujen vesien lisäjuoksutukset kaivosalueelta lähivesistöihin. Samalla yhtiö jätti Kainuun ELY-keskukselle ympäristönsuojelulain 123 §:n mukaisen ilmoituksen siitä, että kaivoksen toimintaa koskevaa ympäristölupaa ei voida noudattaa yhtiön toiminnasta riippumattomasta yllättävästä ja poikkeuksellisesta syystä johtuen.

”ELY:n päätös vahvistaa käsityksemme siitä, että puhdistetun veden lisäjuoksutukset ovat välttämättömiä pato- ja ympäristöturvallisuuden varmistamiseksi. Jatkamme ELY:n päätöksen nojalla viime lauantaina alkaneita juoksutuksia suunnitelman mukaisesti vuoden 2015 loppuun”, kertoo Terrafame Oy:n hallituksen puheenjohtaja Lauri Ratia.

Vuoden 2016 alussa puhdistetun veden juoksutuksia jatketaan Nuasjärven purkuputken kautta sekä voimassaolevan ympäristöluvan mukaisesti Latosuolta ja Kortelammelta lähivesistöihin.

Nuasjärven purkuputken koekäyttö aloitettiin syyskuussa 2015 ja varsinainen käyttö marraskuussa 2015. Purkuputkeen ja lähivesistöihin johdettavan veden laatu on alittanut selvästi ympäristöluvassa asetetut luparajat esimerkiksi veden keskimääräisen nikkelipitoisuuden ja myös sulfaattipitoisuuden osalta.

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt sähköpostitse:
Terrafame Oy, hallituksen puheenjohtaja Lauri Ratia, lauri.ratia@terrafame.fi

Terrafame Oy on suomalainen kaivosyhtiö, joka tuottaa biokasaliuotusmenetelmällä ensisijassa nikkeliä ja sinkkiä Sotkamossa sijaitsevalla kaivoksellaan. Tavoitteenamme on ympäristön kannalta kestävä, turvallinen ja kannattava kaivostoiminta. Terrafamen omistaa Suomen valtion kokonaan omistama Terrafame Group Oy.

Uutisen aiheet: TerrafameYmpäristö