Terrafamen ympäristövaraus nousee huomattavasti – vaikuttaa merkittävästi vuoden 2021 liiketulokseen 4.3.2022 08:59

  • Terrafame korottaa ympäristövarausta vuoden 2021 tilinpäätöksessä aiemmasta 159,1 miljoonasta eurosta 232 miljoonaan euroon.
  • Varauksen korotuksen vaikutus vuoden 2021 liiketulokseen on -72,9 miljoonaa euroa.

MEDIATIEDOTE Terrafame arvioi saavansa Pohjois-Suomen aluehallintovirastolta (AVI) uuden, koko toimintaa koskevan ympäristöluvan maaliskuussa 2022. Ympäristöluvassa määrätään myös Terrafamen tuotanto- ja jätealueiden sulkemisen ja jälkihoidon toimenpiteet sekä euromääräinen ympäristövakuus näiden varmistamiseksi. Ympäristövakuudella turvataan luvan edellyttämät sulkemistoimenpiteet siinä tapauksessa, että toiminnanharjoittaja ei kykenisi itse niistä suoriutumaan.

Vuonna 2021 Pohjois-Suomen AVI antoi Terrafamelle bioliuotukseen kuuluvan primääriliuotusalueen jatkamista koskevan erillisen lupapäätöksen, jossa AVI nosti primääriliuotusalueen sulkemisrakenteelle määrättyä pinta-alaperusteista vakuutta. Terrafame arvioi, että kyseisessä lupapäätöksessä määrätty vakuuden nousu heijastuu myös arviolta maaliskuussa 2022 annettavaan, koko toimintaa koskevaan lupapäätökseen, minkä oletetaan kasvattavan ympäristövakuuden kokonaissummaa merkittävästi.

Terrafame on varautunut sulkemistoimenpitieden aiheuttamiin kustannuksiin taseeseen sisältyvällä  ympäristövarauksella, joka päivitetään vuosittain. Varaus noudattaa soveltuvin osin  ympäristöluvassa määrättyä vakuutta ja Pohjois-Suomen AVI:n arviota pinta-alaperusteisista sulkemiskustannuksista.

Koska Terrafamella on yllä kuvattuun aiempaan lupapäätökseen perustuva näkemys siitä, että ympäristövakuus nousee uudessa  ympäristöluvassa, yhtiö ottaa asian huomioon jo vuoden 2021 tilinpäätöksessä korottamalla ympäristövarausta aiemmasta 159,1 miljoonasta eurosta 232 miljoonaan euroon. Varauksen korotuksen vaikutus vuoden 2021 liiketulokseen on -72,9 miljoonaa euroa.

”Pidämme Terrafamen nykyisessä ympäristöluvassa määriteltyä ympäristövakuutta riittävänä varmistamaan tuotanto- ja jätealueiden turvallisen sulkemisen myös mahdollisessa äkillisessä toiminnan lopettamistapauksessa, emmekä siten näe tarvetta vakuuden korottamiselle. Koska aiemmin saamamme, primääriliuotusaluetta koskeva erillinen lupapäätös ennakoi vakuuden merkittävää nousua myös uudessa pääluvassa, katsomme tarpeelliseksi kasvattaa yhtiön taseen ympäristövarausta vastaavasti”, Terrafamen toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen sanoo.

Terrafame julkaisee vuoden 2021 tuloksen tänään perjantaina 4.3.2022.

 

Lisätietoja: 

Joni Lukkaroinen, toimitusjohtaja, puh. 020 713 0890, joni.lukkaroinen[at]terrafame.fi 

 

Terrafame keventää liikenteen hiilijalanjälkeä toimittamalla globaalille akkuteollisuudelle vastuullisesti tuotettuja akkukemikaaleja. Terrafamen teollisuusalueella sijaitsee yksi maailman suurimmista sähköajoneuvojen akuissa käytettävien akkukemikaalien tuotantolinjoista. Laitos pystyy tuottamaan nikkelisulfaattia noin miljoonaan sähköautoon vuodessa. Terrafamen tuottaman nikkelisulfaatin hiilijalanjälki on yksi teollisuuden pienimmistä globaalisti. Terrafamen integroitu, ainutlaatuinen ja energiatehokas tuotantoprosessi kaivoksesta akkukemikaaleihin sijaitsee yhdellä ja samalla teollisuusalueella. Se tarjoaa asiakkaille läpinäkyvän, jäljitettävän ja aidosti eurooppalaisen akkukemikaalien tuotantoketjun.

Vuonna 2020 Terrafamen liikevaihto oli 338 miljoonaa euroa. Terrafame on määrällä mitattuna Euroopan suurin nikkelin tuottaja. Yhtiön teollisuusalueella työskentelee noin 1 600 henkilöä, joista noin puolet on kumppaniyritysten työntekijöitä.

Uutisen aiheet: Tiedotteet