Terrafamen tammi-syyskuun 2019 liikevaihto oli 243,6 miljoonaa euroa – heinä-syyskuun käyttökateprosentti 29 24.10.2019 12:00

(Tässä tiedotteessa esitetyt Terrafame Oy:n taloudelliset osavuositiedot ovat tilintarkastamattomia FAS-lukuja. Suluissa olevat luvut viittaavat edellisen vuoden vastaavaan kauteen ellei toisin ilmoiteta.)

 

Tammi−syyskuu 2019 lyhyesti

 • Nikkelin tuotanto kasvoi 7,0 prosenttia vuoden 2018 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli 21 050 (19 667) tonnia. Sinkin tuotanto laski 7,1 prosenttia ja oli 42 377 (45 634) tonnia.
 • Nikkelin Yhdysvaltain dollarimääräinen keskihinta oli London Metal Exchange’issa katsauskaudella 1,8 prosenttia vuoden 2018 vastaavaa ajanjaksoa alhaisempi.
 • Heinä-syyskuussa 2019 nikkelin hinta nousi voimakkaasti ja oli keskimäärin 17,0 prosenttia korkeampi kuin vuoden 2018 vastaavana ajankohtana ja 26,7 prosenttia korkeampi kuin huhti-kesäkuussa 2019.
 • Sinkin Yhdysvaltain dollarimääräinen keskihinta oli London Metal Exchange’issa katsauskaudella 13,9 prosenttia alhaisempi kuin vuoden 2018 vastaavana ajanjaksona.
 • Katsauskauden liikevaihto ylsi 243,6 (248,4) miljoonaan euroon. Hyvänä jatkuneen tuotannon ja nikkelin heinä-syyskuussa 2019 kohonneen hinnan ansiosta kolmannen neljänneksen liikevaihto riitti lähes kompensoimaan alkuvuoden pääosin matalista hinnoista johtuneen liikevaihdon laskun.
 • Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 102,4 (86,0) miljoonaa euroa, mikä on 19,1 prosenttia korkeampi kuin vuoden 2018 vastaavana ajankohtana ja lähes 71 prosenttia korkeampi kuin huhti-kesäkuussa 2019.
 • Katsauskauden käyttökate oli 31,3 (33,8) miljoonaa euroa.
 • Vahvan liikevaihdon ansiosta kolmannen vuosineljänneksen käyttökate oli 29,8 (12,9) miljoonaa euroa eli 29 prosenttia liikevaihdosta, mikä on erinomainen tulos yksittäiselle vuosineljännekselle.
 • Katsauskauden liiketulos oli 3,5 (10,5) miljoonaa euroa.
 • Liiketoiminnan vapaa kassavirta oli -1,7 (-2) miljoonaa euroa.
 • Terrafamen ja kumppaniyritysten yhteenlaskettu tapaturmataajuus oli 12,2 (7,7). Töiden turvalliseen tekemiseen on kiinnitetty teollisuusalueella tehostetusti huomiota ja aktiivisia panostuksia turvallisuustoimiin jatketaan.
 • Vuonna 2021 käynnistyvän uuden akkukemikaalitehtaan tuotantorakennusten sisäpuolisten taloteknisten järjestelmien asentaminen on aloitettu.

 

Taloudelliset ja tuotannolliset tunnusluvut

  2019
Q3
2018
Q3
Muutos,
%
2019
Q1-Q3
2018
Q1-Q3
Muutos,
%
Koko vuosi
2018
Talous        
Liikevaihto, M€ 102,4 86,0 19,1 % 243,6 248,4 -1,9 % 325,8
Käyttökate, M€ 29,8 12,9 131,0 % 31,3 33,8 -7,4 % 32,8
Liiketulos, M€ 19,6 4,7 317,0 % 3,5 10,5 -66,8 % 3,0
Liiketoiminnan vapaa kassavirta, M€(1 21,0 12,7 65,4 % -1,7 -2,0 -17,1 % -15,6
Kokonaisinvestoinnit, M€ 38,0 16,4 131,7 % 98,0 53,0 84,9 % 81,5
    Ylläpitoinvestoinnit, M€ 3,4 5,5 -38,2 % 13,2 18,1 -27,1 % 28,1
    Investoinnit tuottavuuden
    parantamiseen ja kapasiteetin
    kasvuun, M€
34,6 10,9 217,4 % 84,8 34,9 143,0 % 53,4
Oma pääoma, M€ 321,8 310,2 3,7 % 321,8 310,2 3,7 % 365,6
Taseen loppusumma, M€ 763,6 616,2 23,9 % 763,6 616,2 23,9 % 681,6
Metallitehtaan tuotanto              
Nikkeliä tuotettu, t 7 466 7 326 1,9 % 21 050 19 667 7,0 % 27 377
Sinkkiä tuotettu, t 15 341 16 530 -7,2 % 42 377 45 634 -7,1 % 61 608


1) Liiketoiminnan vapaa kassavirta ylläpitoinvestointien jälkeen = Käyttökate - Käyttöpääoman muutos - Ylläpitoinvestoinnit
Jos taulukko ei näy kunnolla, klikkaa tästä.


Toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen:

”Terrafamen tammi-syyskuun 2019 liikevaihto oli 243,6 (248,4) miljoonaa euroa. Nikkelin dollarimääräinen hinta nousi voimakkaasti heinä-syyskuussa 2019, jolloin keskihinta oli 17,0 prosenttia korkeampi kuin vuoden 2018 vastaavalla ajanjaksolla ja 26,7 prosenttia korkeampi kuin huhti-kesäkuussa 2019. Hyvänä jatkuneen tuotannon ja rajusti kohonneen nikkelin hinnan ansiosta kolmannen neljänneksen liikevaihto oli ennätykselliset 102,4 miljoonaa euroa. Tämä riitti lähes kompensoimaan alkuvuoden liikevaihdon laskun. Erityisen tyytyväisiä olemme siitä, että liikevaihdon vahvistuminen näkyi myös käyttökatteessa, joka kohosi kolmannella vuosineljänneksella 29,8 (12,9) miljoonaan euroon ja oli 29 prosenttia liikevaihdosta. Tämä on erinomainen tulos yksittäiselle vuosineljännekselle. Katsauskauden käyttökate oli yhteensä 31,3 (33,8) miljoonaa euroa.

Saimme vuotuisen strategiaprosessimme päätökseen lokakuussa. Keskeinen strateginen tavoitteemme on ollut selkeä toimintamme alusta asti: haluamme olla nikkelintuottajana maailman kustannustehokkaimman neljänneksen joukossa. Nyt, kun tuotantomme on vakiintumassa suunnitellulle tasolle, jatkamme määrätietoista ja systemaattista työtä toiminnan tehokkuuden parantamiseksi (operational excellence).

Terrafamen strateginen suunta määriteltiin syksyllä 2018, jolloin tehtiin päätös investoida akkukemikaalitehtaaseen. Vuonna 2021 käynnistyvän tehtaan rakennustekniset työt ovat edenneet hyvin. Ensimmäisten tuotantorakennusten teräs-, kuori- ja kattorakenteiden asentaminen on loppusuoralla ja rakennusten sisäpuolisten taloteknisten järjestelmien asentaminen on aloitettu.. Uusi tehtaamme on käynnistyessään yksi maailman suurimmista sähköautojen akuissa käytettävien nikkeli- ja kobolttisulfaattien tuotantoyksiköistä.

Akkukemikaalitehtaan myötä siirrymme metallien jalostusketjussa eteenpäin erikoiskemikaalien valmistajaksi. Tämä tarkoittaa meille yhtiönä myös uudenlaista asemoitumista akkukemikaalimarkkinoille. Haluamme yhdessä koko henkilöstömme kanssa luoda Terrafamesta brändin, jossa näkyvät yhtiön kainuulaiset juuret ja toiminnalliset vahvuudet: Sotkamossa sijaitsevan kaivoksen merkittävät nikkelivarannot, ainutlaatuinen integroitu tuotantoprosessi louhokselta akkukemikaaleihin, tuotannon matala hiilijalanjälki, vastuullinen ja jäljitettävä eurooppalainen toimitusketju sekä osaava henkilöstö.

Turvallisuus on yksi keskeisimmistä arvoista toimintakulttuurissamme. Viime aikoina teollisuusalueen turvallisuuskäyttäytyminen ei ole vastannut odotuksiamme, vaikka vakavia onnettomuuksia ei olekaan tapahtunut. Tammi-syyskuussa 2019 Terrafamen ja yhteistyökumppaneiden yhteenlaskettu edellisen 12 kuukauden liukuva tapaturmataajuus oli 12,2 (7,7). Kesän ja alkaneen syksyn aikana olemmekin kiinnittäneet tehostetusti huomiota töiden turvalliseen tekemiseen ja panostuksia aktiivisiin turvallisuustoimiin jatketaan.”

                                                                                                    

Markkinakehitys

Sähköauto- ja akkumarkkinat

Sähköautojen myynti on jatkunut maailmanlaajuisesti vahvana kuluvana vuonna. Analyysitalo Rho Motionin mukaan sähköautoja myytiin tammi-elokuussa 2019 kaikki ajoneuvoluokat eli henkilöajoneuvot ja hyötyajoneuvot yhteen laskien lähes 1,4 miljoonaa kappaletta. Tämä on 28 prosenttia enemmän kuin vastaavana ajanjaksona vuonna 2018. Sähköautojen myynti kasvoi kesäkuussa merkittävästi Kiinassa asiakkaiden ennakoidessa sähköautoille myönnettävien tukien laskua. Tämä heijastui vastaavasti alhaisempana myyntinä heinäkuussa. Elokuussa myynti kasvoi Kiinassa 16 prosenttia heinäkuun luvuista ja tammi-elokuussa myyntiluvut olivat 38 prosenttia vuoden 2018 vastaavaa ajanjaksoa korkeammalla.

Vahva sähköautojen myynti ja tasaisesti kasvava akkujen keskikoko kasvattivat tammi-elokuussa akkujen kysyntää 48 prosenttia verrattuna vuoden 2018 vastaavaan ajanjaksoon. Pääosa akuista, yli 70 prosenttia, käytetään henkilösähköautoihin ja kevyisiin sähköhyötyajoneuvoihin. Kaikki ajoneuvoluokat mukaan lukien akkujen myyntipainotettu keskikoko nousi 55 kWh:iin ja akkujen kysynnän on arvioitu kasvaneen tammi-syyskuussa 41 prosenttia vuoden 2018 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna hieman yli 71 000 MWh:iin. Samalla, kun akkujen keskikoko on kasvanut, nikkelin suhteellinen osuus akuissa on myös noussut, mikä on lisännyt NCM 622 ja NCM 811 osuutta käytettävissä akuissa.

Nikkeli ja sinkki

Maailmantalouden epävarmat näkymät pitivät nikkelin hintakehityksen alavireisenä alkuvuoden aikana, vaikka London Metal Exchangen (LME) ja Shanghai Futures Exchangen (SHFE) yhteenlasketut nikkelivarastot ovat laskeneet vuodesta 2016 alkaen vuosineljänneksestä toiseen. Heinäkuussa 2019 markkinat alkoivat kuitenkin spekuloida maailman suurimman nikkelintuottajamaan Indonesian aikaistavan nikkelimalmin vientikieltopäätöstään, mikä käänsi nikkelin hinnan voimakkaaseen nousuun. Hinta oli heinäkuun alussa alimmillaan 12 025 Yhdysvaltain dollaria tonnilta (USD/t), mutta kävi syyskuun puolivälissä korkeimmillaan jo 18 330 USD/t:ssa. Indonesia vahvisti syyskuussa päätöksensä nikkelimalmin vientikiellon alkamisesta 1.1.2020.

Heinä-syyskuussa 2019 nikkelin hinta oli keskimäärin 15 528 (13 266) USD/t, mikä oli 17,0 prosenttia korkeampi kuin vuoden 2018 vastaavana ajankohtana ja 26,7 prosenttia korkeampi kuin huhti-kesäkuussa 2019 (12 258). Alkuvuoden heikon hintakehityksen vuoksi tammi-syyskuun 2019 keskihinta 13 420 (13 667) USD/t jäi kuitenkin 1,8 prosenttia vuoden 2018 vastaavaa ajanjaksoa alhaisemmaksi.

Sinkin maailmanmarkkinahinta oli heinä-syyskuussa 2019 keskimäärin 2 348 (2 537) USD/t, mikä oli  7,4 prosenttia matalampi kuin vuoden 2018 vastaavana ajankohtana ja 15,0 prosenttia (2 763) matalampi kuin huhti-kesäkuussa 2019. Tammi-syyskuussa sinkin keskihinta oli 2 600 (3 020) USD/t, mikä oli 13,9 prosenttia alhaisempi kuin vuoden 2018 vastaavana ajanjaksona. Sinkin hintaa painoivat maailmantalouden epävarmat näkymät sekä vaimea kuumasinkityn teräksen kysyntä.

London Metal Exchangen (LME) ja Shanghai Futures Exchangen (SHFE) yhteenlasketut nikkelivarastot olivat syyskuun 2019 lopussa 174 590 (244 399) tonnia, ja vastasivat vajaan 4 (5,5) viikon kysyntää. Yhteenlasketut sinkkivarastot olivat kesäkuun lopussa 132 845 (234 272) tonnia, mikä vastaa alle viikon kysyntää.

Valuuttakurssi

Yhdysvaltain dollari jatkoi vuoden 2019 kolmannella vuosineljänneksellä vahvistumistaan euroon nähden. Heinä-syyskuun keskimääräinen EUR/USD valuuttakurssi oli 1,1119, kun se huhti-kesäkuussa 2019 oli 1,1237 ja tammi-maaliskuussa 1,1358.


Metallintuotanto

Tammi-syyskuussa 2019 nikkelin tuotanto kasvoi 7,0 prosenttia vuoden 2018 vastaavaan ajankohtaan verrattuna ja oli 21 050 (19 667) tonnia. Sinkin tuotanto laski 7,1 prosenttia ja oli 42 377 (45 634) tonnia. Päätuotteiden rinnalla tuotettiin kobolttia ja kuparia.

Kolmannella vuosineljänneksellä nikkelin tuotanto kasvoi 1,9 % vuoden 2018 vastaavaan ajanjaksoon verrattuna ja oli 7 466 (7 326) tonnia. Sinkin tuotanto laski 7,2 prosenttia ja oli 15 341 (16 530) tonnia. Tuotantomäärät ovat hyvällä tasolla ja vastaavat vuositasolla yhtiön liiketoiminnan aloittamisen yhteydessä määriteltyjä nikkelin ja sinkin tuotantotasoja.

Maaliskuussa todettujen primääriliuotusalueen tiivisrakenteen vaurioiden korjaus on edennyt suunnitellusti kasan purun ja uuden malmin kasauksen rytmissä.


Liikevaihto ja taloudellinen tulos

Tammi-syyskuun 2019 liikevaihto ylsi 243,6 (248,4) miljoonaan euron eli lähes vuoden 2018 vastaavan ajanjakson tasolle. Hyvänä jatkuneen tuotannon ja nikkelin heinä-syyskuussa 2019 kohonneen hinnan ansiosta kolmannen neljänneksen liikevaihto riitti lähes kompensoimaan alkuvuoden liikevaihdon laskun, vaikka hintasuojaukset hieman vaimentavat hinnanvaihteluiden suoraa vaikutusta liikevaihtoon.

Kolmannen vuosineljänneksen liikevaihto oli 102,4 miljoonaa euroa. Tämä on 19,1 prosenttia korkeampi kuin vuoden 2018 vastaavana ajankohtana ja lähes 71 prosenttia korkeampi kuin huhti-kesäkuussa 2019, jolloin alhaiset markkinahinnat sekä vuosihuoltoseisakista aiheutuneet alhaisemmat tuotantomäärät painoivat liikevaihtoa.

Liikevaihdon vahvistuminen näkyi myös käyttökatteessa, joka oli katsauskaudella yhteensä 31,3 (33,8) miljoonaa euroa. Katsauskauden liiketulos oli 3,5 (10,5) miljoonaa euroa.

Vahvan liikevaihdon ansiosta kolmannen vuosineljänneksen käyttökate oli 29,8 (12,9) miljoonaa euroa eli 29 prosenttia liikevaihdosta, mikä on erinomainen tulos yksittäiselle vuosineljännekselle. Vuosineljänneksen liiketulos nousi 19,6 (4,7) miljoonaan euroon.

 

Strategia 2023

Terrafamen toiminnalle asetettu keskeinen strateginen tavoite pidettiin lokakuussa päättyneessä vuotuisessa strategiaprosessissa muuttumattomana: yhtiön tavoitteena on olla nikkelintuottajana maailman kustannustehokkaimman neljänneksen joukossa. Vuonna 2015 käynnistetty tuotanto on vakiintumassa tavoitellulle tasolla ja painopiste toiminnassa on siirtynyt jatkuvaan kehittämiseen (operational excellence).

Yhtiön strateginen suunta määriteltiin syksyllä 2018, jolloin tehtiin päätös investoida akkukemikaalitehtaaseen, joka valmistuessaan käyttää raaka-aineenaan metallitehtaan nykyistä päätuotetta, nikkeli-kobolttisulfidia. Kun puolituote, joka nyt myydään metalleja jalostavien yhtiöiden raaka-aineeksi, jalostetaan itse, tarkoittaa se yhtiölle siirtymistä metallintuotannon jalostusketjussa eteenpäin erikoiskemikaalien valmistajaksi.

 

Investoinnit

Tammi-syyskuussa 2019 investointeihin käytettiin yhteensä 98,0 (53,0) miljoonaa euroa. Tästä summasta tuottavuuden parantamiseen ja kapasiteetin kasvattamiseen käytettiin 84,8 (34,9) miljoonaa euroa ja ylläpitoinvestointeihin 13,2 (18,1) miljoonaa euroa.

Merkittävimmät investoinnit tuottavuuden parantamiseen ja kapasiteetin kasvuun liittyivät vuonna 2021 käynnistyvän akkukemikaalitehtaan rakentamiseen ja laitehankintoihin. Investointeihin sisältyy lisäksi uuden kipsisakka-altaan ja sivukivialueen kolmannen lohkon pintarakenteiden rakennustöitä.

Akkukemikaalitehtaan ensimmäisten tuotantorakennusten teräs-, kuori- ja kattorakenteiden asentaminen saatiin katsauskaudella lähes valmiiksi ja rakennusten sisäpuolisten taloteknisten järjestelmien asentaminen on aloitettu.

Tuotannon ylläpitoon liittyviä merkittävimpiä investointikohteita olivat kaivoskaluston ja malmin murskauslinjaston varaosien hankinnat sekä rikkivetylaitoksen muutostyöt.

 

Ympäristö

Tammi-syyskuun 2019 aikana teollisuusalueelta on johdettu pois 2,8 (2,2) miljoonaa kuutiota puhdistettua vettä. Nuasjärven purkuputki oli käytössä huhtikuusta heinäkuun puoliväliin ja käynnistettiin jälleen elokuun lopulla. Alueelta pois johdetun puhdistetun veden ainepitoisuudet ovat olleet alle luparajojen.

Akkukemikaalitehtaan tuotannon ympäristölupahakemus jätettiin Pohjois-Suomen aluehallintovirastolle huhtikuussa.

 

Henkilöstö ja työturvallisuus

Terrafamen palveluksessa oli syyskuun lopussa 736 (665) henkilöä, mikä on noin 11 prosenttia enemmän kuin vastaavana ajankohtana 2018.

Yhtiö on aloittanut kokeneiden prosessi- ja kunnossapitoammattilaisten sisäisen ja ulkoisen rekrytoinnin uuden akkukemikaalitehtaan tuotanto-organisaation rakentamiseksi. Tehtaan kokonaisvahvuus tulee olemaan yli 100 henkilöä vuoden 2021 alkupuolella ja kokonaishenkilöstömäärä noin 150, kun tehdas on täydessä käynnissä.

Aktiivinen koulutusyhteistyö on osa Terrafamen henkilöstöstrategiaa. Kajaanin ammattikorkeakoulussa (KAMK) käynnistyi keväällä Terrafamen lahjoittama prosessiteollisuuden kolmevuotinen yliopettajan tehtävä, jonka myötä KAMKiin luodaan vuonna 2020 käynnistyvä uusi prosessitekniikan erikoistumislinja. Myös Terrafamen, Kainuun ammattiopiston ja Oulun seudun ammattiopiston yhteistyönä järjestettävän prosessiteollisuuden ammattitutkintoon johtavan kaksivuotisen oppisopimuskoulutuksen ensimmäinen ryhmä aloitti opinnot keväällä ja syyskuussa aloitti uusi ryhmä. Tavoitteena on kouluttaa 50 uutta prosessitekniikan osaajaa vuosittain.

Terrafamen teollisuusalueella työskenteli tammi–syyskuussa 2019 säännöllisesti noin 70 kumppaniyritystä, joiden palveluksessa oli katsauskaudella keskimäärin 704 (590) henkilöä.

Tammi-syyskuussa 2019 Terrafamen henkilöstölle tapahtui 6 (7) poissaoloon johtanutta tapaturmaa. Liukuva 12 kuukauden tapaturmataajuus eli poissaoloon johtaneiden tapaturmien määrä miljoonaa työtuntia kohti oli 6,3 (7,3). Yhteistyökummppaneiden henkilöstölle tapahtui 17 (5) poissaoloon johtanutta työtapaturmaa ja kumppaneiden tapaturmataajuus oli 17,5 (8,1). Terrafamen ja yhteistyökumppaneiden yhteenlaskettu tapaturmataajuus oli 12,2 (7,7). Kesän ja alkaneen syksyn aikana töiden turvalliseen tekemiseen on kiinnitetty teollisuusalueella tehostetusti huomiota ja aktiivisia panostuksia turvallisuustoimiin jatketaan.

Terrafamessa panostetaan sisäiseen koulutukseen tarjoamalla monialaiselle henkilöstölle jatkuvasti koulutusta prosessialan osaamisen kehittämiseksi mm. sisäisten turvallisuus-, ympäristö-, laatu- ja laitekoulutusten kautta.

 

Lähiajan näkymät

Katsauskauden päättymisen jälkeen nikkelin hinta pysynyt Lontoon metallipörssissä (LME) yli 16 000 USD/t tasolla. Hintojen vaihtelu on kuitenkin jatkunut voimakkaana.

Akkukemikaalitehtaan prosessilaitteiden asennustyöt alkavat loppuvuoden 2019 aikana ja jatkuvat vuoden 2020 kesään saakka.

Kaivospiirialueella olevan Kolmisopen avolouhoksen ympäristövaikutusten arviointimenettely (YVA) aloitetaan vuoden 2020 alussa.

Valtioneuvoston päätöstä uraanin talteenoton lupahakemukseen odotetaan lähiaikoina.

Terrafame jatkaa toimenpiteitä turvallisuuskulttuurin sekä tuotannon ja kustannustehokkuuden parantamiseksi.

 

Lisätietoa:

Toimitusjohtaja Joni Lukkaroinen, Terrafame Oy, p. 020 713 0890, joni.lukkaroinen(at)terrafame.fi
Viestintäjohtaja Sanna Päiväniemi, Terrafame Oy, p. 020 713 0892, sanna.paivaniemi(at)terrafame.fi

Katso tallenne tammi–syyskuun tulosjulkistuksen webcastista

Lataa tammi–syyskuun tulosjulkistuksen mediatiedote (pdf, 118 kt)
Lataa tammi–syyskuun tulosjulksituksen presentaatio (pdf, 1,5 Mb)

 

Terrafame Oy on suomalainen monimetalliyhtiö, joka tuottaa nikkeliä, sinkkiä, kobolttia ja kuparia Sotkamossa sijaitsevalla kaivoksellaan ja metallitehtaallaan. Rakenteilla olevan akkukemikaalitehtaan myötä päätuotteemme nikkeli-kobolttisulfidi jalostetaan sähköajoneuvojen akkuihin sopiviksi nikkeli- ja kobolttisulfaateiksi. Tavoitteenamme on ympäristön kannalta kestävä, turvallinen ja taloudellisesti kannattava liiketoiminta. www.terrafame.fi