Kolmannen rikkivetylinjan kehitin paikoilleen 9.11.2017 17:02

Kolmannen rikkivetylinjan rakennustyömaalla saavutettiin yksi välietappi, kun rikkivetykehitin asennettiin paikoilleen. Linjan rakentaminen alkoi tämän vuoden huhtikuussa.

Terrafamen metallien talteenotto perustuu rikkivetysaostukseen, jossa prosessiliuoksesta saostetaan kupari, sinkki, nikkeli ja koboltti. Metallien tuotantomäärien kasvattaminen edellyttää rikkivetytuotannolta aiempaa suurempaa kapasiteettia. Kolmas rikkivetylinja tuo myös lisää käyttövarmuutta metallien tuotantoon.

Uutisen aiheet: TerrafameTuotanto