Terrafamen uuden keskusvedenpuhdistamon koekäyttö alkaa 18.11.2016 13:16

Terrafame Oy:lle Sotkamoon on valmistunut uusi keskusvedenpuhdistamo, jonka myötä vesienpuhdistus kaivosalueella keskitetään yhteen paikkaan. Keskusvedenpuhdistamo yksinkertaistaa huomattavasti vesien puhdistusprosessia, minkä ansiosta puhdistamisesta tulee kustannustehokkaampaa ja puhdistustuloksista entistäkin tasalaatuisempia. Laitos on noin kahdeksan miljoonan euron investointi.

Nyt koekäyttöön vihityllä puhdistamolla hyödynnetään samaa parasta käytettävissä olevaa tekniikkaa (BAT), jota kaivoksella on tähän saakka käytetty hajautetusti eri puhdistamoilla. Puhdistustekniikka perustuu kalkkimaidolla tehtävään pH:n nostoon, jolloin vedessä olevat metallit saostuvat ja vesi puhdistuu. Laitoksen puhdistusprosessi on automatisoitu ja sen puhdistuskapasiteetti on noin 1 400 kuutiota vettä tunnissa.

Keskusvedenpuhdistamo toimii nyt Terrafamen tekemän koekäyttöilmoituksen mukaisesti, ja laitoksen ympäristölupahakemus on käsiteltävänä Pohjois-Suomen aluehallintovirastossa. Myöhemmin tapahtuvan varsinaisen käyttöönoton myötä keskusvedenpuhdistamolla puhdistettu vesi johdetaan selkeytyksen jälkeen kaivosalueella sijaitsevalle Latosuon altaalle ja sieltä edelleen Nuasjärven purkuputkeen. Nykyään purkuputkeen johdetaan noin 1 000 kuutiota puhdistettua vettä tunnissa.

”Nuasjärveen laskettava puhdistettu vesi on täyttänyt lupaehtojen laatuvaatimukset jo ennen keskusvedenpuhdistamoa. Mittaustulosten mukaan myös Nuasjärven syyskierto on onnistunut hyvin syvänteitä myöten. Uusi keskusvedenpuhdistamo tehostaa entisestään kaivoksen vesienhallintaa”, toteaa Terrafame Oy:n kestävän kehityksen johtaja Veli-Matti Hilla.

Uuden puhdistamon myötä Terrafamen vesienkäsittely kokonaisuutena toimii tehokkaasti. Alueelle kertyvät sade- ja valumavedet puhdistetaan jatkossa keskusvedenpuhdistamolla ja tuotantoprosessissa syntyvät vedet puhdistetaan käänteisosmoosilaitoksella. Käänteisosmoosilla puhdistettu vesi käytetään metallitehtaan tuotantoprosessissa ja sulfaattipitoinen rejekti palautetaan bioliuotuskasoille, mikä tuo merkittävää etua Terrafamen sulfaattitaseen hallintaan.

Keskusvedenpuhdistamon koekäytön aloittamisjuhlan kunniavieraana oli Turun yliopiston emeritusprofessori, tähtitieteilijä Esko Valtaoja, joka myös käynnisti laitoksen koekäytön. Valtaojalle Kainuu on tuttua seutua mökkeilijänä.

”Alkaneen vuosisadan suuri kaksoishaaste on pelastaa sekä ihminen että maapallo. Meidän on pidettävä yllä talouskasvua, jota ilman emme voi luoda yhä parempaa, inhimillisempää ja oikeudenmukaisempaa maailmaa. Mutta meidän on myös vähennettävä sitä rasitusta, jonka aiheutamme muulle luonnolle. On riemastuttavaa, että kaivoksen pitkän ja vaikean taipaleen jälkeen Terrafame on nyt oikealla tiellä molempien tavoitteiden toteuttamisessa”, toteaa Esko Valtaoja.

Terrafamen kaivoksella tehdään jatkossakin vesienhallinnan kehitystyötä. Terrafame Oy:n omistajayhtiö Terrafame Group Oy jatkaa Ariel-vesiteknologiahanketta, jossa pilotoidaan parhaillaan neljää erilaista ratkaisua prosessivesien hallintaan Sotkamon kaivoksella. Hankkeen päätavoitteena on vähentää merkittävästi kaivosalueelta poistettavien vesien sulfaattipitoisuutta ja parantaa samalla Terrafamen liiketoimintamahdollisuuksia.

 

Lisätietoja:

Terrafame Oy:n kestävän kehityksen johtaja, Veli-Matti Hilla, veli-matti.hilla@terrafame.fi


Terrafame Oy on suomalainen monimetalliyhtiö, joka tuottaa nikkeliä, sinkkiä ja kobolttia Sotkamossa sijaitsevalla kaivoksellaan ja metallitehtaallaan. Tavoitteenamme on ympäristön kannalta kestävä, turvallinen ja kannattava liiketoiminta. Terrafamen omistaa Suomen valtion kokonaan omistama Terrafame Group Oy.

Uutisen aiheet: TerrafameYmpäristö