Taustatietoa Terrafame Oy:n ja Katera Steel Oy:n välisestä kaupasta 30.11.2016 15:04

Terrafame Group Oy:n tytäryhtiö Terrafame Oy tilasi julkisen kilpailutuksen jälkeen Katera Steel Oy:ltä lokakuussa 2016 purkumalmin kuljettimia. Terrafame Group Oy on laatinut hankintaan liittyvän yhteenvedon, joka on luettavissa täältä. Lisäksi Terrafame Oy:n tilintarkastaja KPMG Oy Ab on antanut kyseisestä hankinnasta lausunnon.

Yhteenvetona selvityksen sekä tilintarkastajan lausunnon perusteella on todettavissa, että kuljettimien kilpailutus, hankintapäätös ja hankinnan hyväksyminen on tehty Terrafame Oy:n hankintaohjeen mukaisesti. Valintaa koskeneessa kokonaisarvioinnissa otettiin huomioon tarjouksen hinta ja laatu sekä toimitusnopeus, joka on Terrafame Oy:n kannalta asiassa kriittinen. Toimitusehdot täyttävistä toimittajista valittiin edullisimman tarjouksen tehnyt Katera Steel Oy. Mainitut purkumalmin kuljettimet tarvittaisiin myös siinä tilanteessa, jossa kaivoksen sulkeminen ja alasajo päätettäisiin käynnistää.

Hankinta on ollut luonteeltaan ja suuruudeltaan sellainen, että se ei ole ollut esillä Terrafame Oy:n hallituksessa, eikä myöskään Terrafame Group Oy:n tiedossa tai päätettävänä. Työ- ja elinkeinoministeriö ei siten ole myöskään voinut olla tietoinen kyseisestä hankinnasta, kun valtion varautumista 100 miljoonan euron lisäpääomitukseen on käsitelty talouspoliittisessa ministerivaliokunnassa 11.11.2016.

 

Terrafame Group Oy, toimitusjohtaja Matti Hietanen, puh 040 823 8806


Terrafame Group Oy on Suomen valtion kokonaan omistama erityistehtäväyhtiö, jonka vastuulla on hallita valtion omistusta ja käyttää omistajavaltaa Terrafame Oy:ssä. Terrafame Groupin tehtävänä on hankkia Terrafameen yksityistä täydentävää rahoitusta sekä tukea kaivosyhtiön toiminnan vakauttamista ja kehittämistä. Terrafame Groupin tehtäviin kuuluu myös auttaa kaivosvesien puhdistukseen liittyvien uusien teknologisten ratkaisujen kehittämisessä.

Terrafame Oy on suomalainen monimetalliyhtiö, joka tuottaa nikkeliä, kobolttia ja sinkkiä Sotkamossa sijaitsevalla metallitehtaallaan ja kaivoksellaan. Tavoitteenamme on ympäristön kannalta kestävä, turvallinen ja kannattava liiketoiminta. Terrafamen omistaa Suomen valtion kokonaan omistama Terrafame Group Oy.

Uutisen aiheet: TerrafameTerrafame Group