Terrafamen yritysvastuuraportti 2015 on julkaistu 6.10.2016 17:48

Terrafame Oy on tänään 6.10.2016 julkaissut yritysvastuuraportin vuodelta 2015 osoitteessa http://vuosikertomus2015.terrafame.fi. Verkkovastuuraportti sisältää sidosryhmillemme keskeiset aihealueet, jotka ovat ympäristö, turvallisuus, henkilöstö, talous ja yhteiskunta. Yritysvastuutietojemme raportointikausi oli vuonna 2015 15.8.–31.12. Lisäksi raporttiin on kattavuuden laajentamiseksi sisällytetty ajanjakso 1.1.–30.6.2016.

Uutisen aiheet: TerrafameYmpäristö