Terrafame ostaa kaivostoimintaan liittyvät omaisuuserät Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:ltä 1.7.2016 17:45

Terrafame Oy ja Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj ovat toteuttaneet järjestelyn, jonka myötä Terrafame on ostanut Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:ltä Sotkamon kaivoksen toimintaan liittyvät keskeiset omaisuuserät. Ostettaviin omaisuuseriin kuuluvat mm. tuotantoprosessissa tarvittava kalkkilaitos, laboratorio sekä kaivokseen liittyvän geologisen datan omistusoikeus. Lisäksi on sovittu laboratorion henkilöstön siirtymisestä Terrafame Oy:n palvelukseen vanhoina työntekijöinä sekä Terrafamen mahdollisuudesta rekrytoida kaivoksella työskenteleviä Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n avainhenkilöitä.

Terrafame maksaa omaisuuseristä yhteensä 1,4 miljoonaa euroa käteisellä. Lisäksi Terrafame luovuttaa Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:lle vastikkeena Terrafamella olevat nimellisarvoltaan noin 14,0 miljoonan euron Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:öön kohdistuvat saatavat. Osana järjestelyä on myös sovittu, että Terrafame maksaa Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:lle yhtiöiden välisten sopimusten mukaiset palvelumaksut sekä kalkkilaitoksen vuokran kesäkuun loppuun asti.

”Olemme syksystä 2015 lähtien pyrkineet ratkaisuun Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n kanssa Terrafamen kaivostoiminnan näkökulmasta keskeisiin omaisuuseriin liittyen. Olemme tyytyväisiä, että omistusjärjestely on nyt toteutettu. Järjestelyn myötä kaikki kaivokseen liittyvät omaisuuserät ja toiminnot ovat Terrafamen omistuksessa. Tämä selkeyttää olennaisesti kaivoksen tilannetta ja tukee siten osaltaan Terrafamen jatkorahoituksesta käytäviä keskusteluja”, toteaa Matti Hietanen, Terrafame Group Oy:n toimitusjohtaja.

”Terrafame-yhtiöt ja Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj solmivat tammikuussa 2016 esisopimuksen omaisuuserien hankkimiseen liittyen. Terrafame irtautui kesäkuun alussa mainitusta esisopimuksesta, ja nyt tehty kauppa on neuvoteltu tämän jälkeen. Terrafamen näkökulmasta nyt toteutettu järjestely on nopein ja selkein tapa varmistaa, että omaisuuserät saadaan Terrafamen omistukseen”, Hietanen päättää.

Järjestely on toteutettu 30.6.2016 ja omaisuuserien omistus on siirtynyt Terrafamelle. Mikäli viimeistään 15.8.2016 pidettävä Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n ylimääräinen yhtiökokous ei hyväksyisi järjestelyä, mitätöityisi tehty järjestely. Järjestelyyn ei sisälly muita purkavia ehtoja, ja Terrafame-yhtiöiden näkökulmasta järjestely on nyt toteutettu kokonaisuudessaan.

Terrafame-yhtiöt toteuttivat joulukuussa 2015 sopimusjärjestelyn, jossa yhtiöille siirtyi Nyrstar Sales & Marketing AG:llä Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:ltä olleet saatavat. Kyseiset saatavat koskevat konkurssiin ajautuneen Talvivaara Sotkamo Oy:n solmimiin sopimuksiin liittyviä velkoja, joissa Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj on takaajana.

Lisätietoja
Terrafame Group Oy
Toimitusjohtaja Matti Hietanen, puh 040 823 8806

Terrafame Group Oy on Suomen valtion kokonaan omistama erityistehtäväyhtiö, jonka vastuulla on hallita valtion omistusta ja käyttää omistajavaltaa Terrafame Oy:ssä. Terrafame Groupin tehtävänä on hankkia Terrafameen yksityistä täydentävää rahoitusta sekä tukea kaivosyhtiön toiminnan vakauttamista ja kehittämistä. Terrafame Groupin tehtäviin kuuluu myös auttaa kaivosvesien puhdistukseen liittyvien uusien teknologisten ratkaisujen kehittämisessä.

Terrafame Oy on suomalainen kaivosyhtiö, joka tuottaa biokasaliuotusmenetelmällä ensisijassa nikkeliä ja sinkkiä Sotkamossa sijaitsevalla kaivoksellaan. Tavoitteena on ympäristön kannalta kestävä, turvallinen ja kannattava kaivostoiminta. Terrafamen omistaa Suomen valtion kokonaan omistama Terrafame Group Oy.

Uutisen aiheet: Terrafame