Terrafame ja Talvivaaran Kaivososakeyhtiö jatkaneet Talvivaaran omaisuuserien kaupan yksityiskohtaisten ehtojen sopimisen määräaikaa 4.2.2016 10:00

Terrafame Group Oy tiedotti 28.1.2016, että Terrafame Group Oy, Terrafame Oy ja Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj ovat sopineet Sotkamon kaivoksen toimintaan liittyvien omaisuuserien kaupan keskeisistä ehdoista.

Esisopimuksen mukaan järjestely on ehdollinen sille, että järjestelyä koskevat yksityiskohtaiset sopimukset neuvotellaan loppuun ja hyväksytään viimeistään 3.2.2016, jolloin myös järjestelyn ensimmäinen vaihe toteutuisi lopullisesti.  

Järjestelyn toteutuminen on ehdollinen myös muun muassa sille, että Vaasan hallinto-oikeuden Nuasjärven purkuputkea koskeva päätös mahdollistaa Terrafamen kaivostoiminnan jatkamisen. Osapuolet ovat sopineet, että yksityiskohtaisten sopimusten neuvottelemisen ja hyväksymisen määräaikaa jatketaan siihen saakka, kunnes Vaasan hallinto-oikeus on antanut purkuputkea koskevan päätöksen.

Lisätietoja
Terrafame Group Oy
Toimitusjohtaja Matti Hietanen, puh 040 823 8806, matti.hietanen@terrafamegroup.com
Hallituksen puheenjohtaja Janne Känkänen, puh. 050 396 4990, janne.kankanen@terrafamegroup.com

Terrafame Group Oy on Suomen valtion kokonaan omistama erityistehtäväyhtiö, jonka vastuulla on hallita valtion omistusta ja käyttää omistajavaltaa Terrafame Oy:ssä. Terrafame Groupin tehtävänä on hankkia Terrafameen yksityistä täydentävää rahoitusta sekä tukea kaivosyhtiön toiminnan vakauttamista ja kehittämistä. Terrafame Groupin tehtäviin kuuluu myös auttaa kaivosvesien puhdistukseen liittyvien uusien teknologisten ratkaisujen kehittämisessä.

Terrafame Oy on suomalainen kaivosyhtiö, joka tuottaa biokasaliuotusmenetelmällä ensisijassa nikkeliä ja sinkkiä Sotkamossa sijaitsevalla kaivoksellaan. Tavoitteena on ympäristön kannalta kestävä, turvallinen ja kannattava kaivostoiminta. Terrafamen omistaa Terrafame Group Oy.

 

Uutisen aiheet: TerrafameTerrafame Group