Terrafame Group Oy:lle esitetään 38,5 miljoonaa euroa lisäpääomaa 18.2.2016 16:37

Suomen hallitus on tänään 18.2.2016 antanut eduskunnalle lisätalousarvioesityksen, jossa esitetään 38,5 miljoonan euron lisäystä käytettäväksi Terrafame Group Oy:n oman pääoman korottamiseen. Summa on sama, jonka peruuttamista hallitus on lisätalousarvioesityksessään esittänyt vuonna 2015 Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesälle myönnetyistä määrärahoista.

"Valtio pääomitti Terrafame Group Oy:tä vuonna 2015 yhteensä 209 miljoonalla eurolla liittyen entisen Talvivaaran kaivoksen omistus- ja rahoitusjärjestelyihin. Terrafame Oy hankki Talvivaara Sotkamo Oy:n konkurssipesältä sen liiketoiminnan ja omaisuuserät sekä on syksystä 2015 lähtien ajanut suunnitelmien mukaisesti ja tuloksekkaasti Sotkamon kaivosta ylös”, sanoo Matti Hietanen, Terrafame Group Oy:n toimitusjohtaja.

Valtio-omistaja asetti tavoitteeksi elokuussa 2015, että kaivos osoittaa seuraavan kahden vuoden aikana että se toimii vakaasti ja että Terrafame Oy:n taloudellinen kehitys on oikeansuuntainen. Tavoitteeksi asetettiin, että Terrafame Oy:n kassavirta olisi vuodenvaihteessa 2017‒2018 positiivinen.

”Toiminnallisesti kaivoksen ylösajo on edennyt suunnitelmien mukaisesti huolimatta muun muassa haastavasta talvesta runsaine vesisateineen. Malmia siirrettiin primäärikasoille vuodenvaihteeseen mennessä tavoitteen mukaisesti 4,1 miljoonaa tonnia. Bioliuotusprosessi on lähtenyt vahvasti käyntiin: kasojen liuotustulokset ovat ylittäneet noin neljän liuotuskuukauden jälkeen kaivoksen aiempien vuosien parhaat vastaavat tulokset sekä Terrafamen tuotantosuunnitelmien arviot, mikä on lupaavaa jatkon kannalta. Kaivoksen päätuotteiden, nikkelin ja sinkin, kaupalliset tuotetoimitukset ovat myös käynnistyneet suunnitellusti”, Hietanen valottaa.

”Kaivoksen ylösajo on edennyt suunnitellun budjetin mukaisesti tiukan kustannuskurin ansiosta. Samalla kuitenkin Terrafame on joutunut esimerkiksi investoimaan arvioitua enemmän kaivoksen laitteistoihin, eli ylösajon edetessä korjaustarve on osoittautunut kesällä 2015 tehtyjä arvioita jonkin verran suuremmaksi. Nikkelin maailmanmarkkinahinta on myös kehittynyt valitettavan heikosti, mikä vaikuttaa Terrafamen tulovirtaan. Vaikka itse ylösajo on sujunut hyvin, on Terrafamen kassa kulunut jonkin verran nopeammin kuin kesällä 2015 laadituissa ensimmäisissä laskelmissa arvioitiin”, Hietanen päättää.

Myönnettäväksi esitettyä lisäpääomaa voidaan käyttää Terrafamen toiminnan jatkamiseen suunnitellulla tavalla tilanteessa, jossa yksityistä rahoitusta ei ole toistaiseksi varmistettu. Yksityisten sijoittajien päätöksentekoon on vaikuttanut muun muassa tulevaksi odotettu Vaasan hallinto-oikeuden päätös Nuasjärven purkuputkeen liittyen.

 

Lisätietoja

Terrafame Group Oy
Hallituksen puheenjohtaja Janne Känkänen, puh. 050 396 4990, janne.kankanen@terrafamegroup.com
Toimitusjohtaja Matti Hietanen, puh 040 823 8806, matti.hietanen@terrafamegroup.com

Terrafame Oy
Hallituksen puheenjohtaja Lauri Ratia, lauri.ratia@terrafame.com

 

Terrafame Group Oy on Suomen valtion kokonaan omistama erityistehtäväyhtiö, jonka vastuulla on hallita valtion omistusta ja käyttää omistajavaltaa Terrafame Oy:ssä. Terrafame Groupin tehtävänä on hankkia Terrafameen yksityistä täydentävää rahoitusta sekä tukea kaivosyhtiön toiminnan vakauttamista ja kehittämistä. Terrafame Groupin tehtäviin kuuluu myös auttaa kaivosvesien puhdistukseen liittyvien uusien teknologisten ratkaisujen kehittämisessä.

Terrafame Oy on suomalainen kaivosyhtiö, joka tuottaa biokasaliuotusmenetelmällä ensisijassa nikkeliä ja sinkkiä Sotkamossa sijaitsevalla kaivoksellaan. Tavoitteena on ympäristön kannalta kestävä, turvallinen ja kannattava kaivostoiminta. Terrafamen omistaa Terrafame Group Oy.

Uutisen aiheet: RahoitusTerrafame Group