Terrafame on vahvistanut yhtiön johtoa 10.12.2015 10:13

Terrafame Oy on vahvistanut yhtiön johtoa nimittämällä operatiiviseen johtoryhmään uusia jäseniä. Samassa yhteydessä myös johtoryhmän jäsenien vastuualueita on tarkennettu. Nimitysten myötä Terrafamella on erittäin kokenut johtoryhmä, joka tukee yhtiön toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden saavuttamista.

 

Terrafamen johtoryhmä

 

DI Harri Natunen (s. 1955) on nimitetty Terrafamen metallientuotannon tuotantojohtajaksi. Natunen toimii toistaiseksi myös hallituksen puheenjohtaja Lauri Ratian operatiivisena varamiehenä. Harri Natunen on työskennellyt aiemmin johtotehtävissä Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:ssä, Bolidenin sinkkiliiketoiminnan johtajana sekä Outokumpu Oyj:ssä.

DI Reijo Uusitalo (s. 1955) on nimitetty Terrafamen kaivostoiminnan johtajaksi. Uusitalo on työskennellyt Outokumpu Oyj:ssä ja muissa kaivosyhtiöissä päällikkö- ja johtotehtävissä 1980-luvulta lähtien.

DI Janne Palosaari (s. 1976) on nimitetty Terrafamen kaupalliseksi johtajaksi. Palosaaren vastuualueeseen kuuluu Terrafamen metallituotteiden myynti, hankinnat ja logistiikka. Palosaari siirtyi Terrafamelle Ruukki Construction Oy:stä, jossa hän työskenteli päällikkö- ja johtotehtävissä Suomessa ja ulkomailla. Aiemmin Palosaari on työskennellyt kaupallisissa tehtävissä Bolidenilla.

FM Veli-Matti Hilla (s. 1971) on nimitetty Terrafamen kestävän kehityksen johtajaksi. Hillan vastuualueeseen kuuluu Terrafamen ympäristö-, turvallisuus- ja laatujohtaminen. Hilla on työskennellyt Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n EHSQ-osastopäällikkönä ja toimii Terrafamen EHSQ-johtajana Talvivaaran Kaivososakeyhtiön ja Terrafamen välisen laite- ja henkilöstön palvelusopimuksen mukaisesti.

Teknikko Matti Rautiainen (s. 1963) on nimitetty Terrafamen kunnossapitojohtajaksi. Rautiainen vastaa Terrafamen kaivoksen huolto- ja kunnossapitotoiminnasta. Rautiainen on työskennellyt Talvivaara Sotkamo Oy:n ja sen konkurssipesän palveluksessa vuodesta 2009, viimeksi kunnossapidon osastopäällikkönä. Aiemmin Rautiainen on työskennellyt 21 vuotta esimiestehtävissä UPM:llä.

DI Pertti Pekkala (s. 1967) on nimitetty Terrafamen teknologiajohtajaksi. Pekkalan vastuualueeseen kuuluu Terrafamen tuotannon kehitys- ja tutkimustoiminta. Pertti Pekkala on työskennellyt Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n teknologiajohtajana ja toimii Terrafamen teknologiajohtajana Talvivaaran Kaivososakeyhtiön ja Terrafamen välisen laite- ja henkilöstön palvelusopimuksen mukaisesti.

DI Jari Väisänen (s. 1971) on nimitetty Terrafamen kehitysjohtajaksi. Väisäsen vastuualueeseen kuuluu yhtiön toiminnan strateginen kehittäminen ja kaivoksen ylösajoa varten perustetun projektitoimiston johtaminen lyhyen siirtymävaiheen jälkeen. Väisänen siirtyy Terrafamelle Sito Oy:stä. Aikaisemmin hän on toiminut Northland Mines Oy:ssä, Pöyry Oyj:ssä ja Mondo Mineralsissa kehitys- ja johtotehtävissä.

KTM Urpo Pirilä (s. 1961) toimii Terrafamen väliaikaisena talousjohtajana RSM Finland Oy:n kanssa tehdyn palvelusopimuksen mukaisesti. Pirilä on työskennellyt 28 vuotta talous- ja yleishallinnon johtotehtävissä eri yhtiöissä ja on KHT-yhteisö RSM Finland Oy:n perustaja ja osakas.

Terrafame Oy:n johtoryhmään kuuluu edellämainittujen henkilöiden lisäksi yhtiön toimeenpaneva hallituksen puheenjohtaja DI, teollisuusneuvos Lauri Ratia.

Terrafamen toimitusjohtajan nimitysprosessi on edennyt syksyn aikana suunnitellusti. Terrafamen tavoitteena on kertoa uuden toimitusjohtajan nimityksestä lähiaikoina.

”Johtoryhmään nimitettyjen henkilöiden osaaminen edustaa Terrafamen päätavoitteen, turvallisen ja tehokkaan tuotannon ylösajon mukaista parasta mahdollista asiantuntemusta. Olen erittäin tyytyväinen johtoryhmän kokoonpanoon, jonka tukena työskentelee lisäksi kaivosalan ulkopuolisia asiantuntijoita. Johtoryhmän jäsenet ovat erittäin sitoutuneita tehtäviinsä, ja jatkamme yhdessä tiivistä työskentelyä kaivoksen ylösajon onnistumiseksi”, sanoo Terrafamen hallituksen puheenjohtaja Lauri Ratia.

”Ylösajo on tähän mennessä sujunut suunnitellusti ja asetetuissa tavoitteissa on pysytty. Ylösajon turvallisen ja tehokkaan onnistumisen kannalta kriittistä on Vaasan hallinto-oikeuden ratkaisu Nuasjärven purkuputkiasiaan. Hallinto-oikeuden asettaman sulfaattirajan vuoksi emme valitettavasti ole toistaiseksi päässeet vähentämään vettä kaivosalueelta suunnitellusti”, Ratia päättää.

 

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt sähköpostitse:
Terrafame Oy, hallituksen puheenjohtaja Lauri Ratia, lauri.ratia@terrafame.fi


Terrafame Oy on suomalainen kaivosyhtiö, joka tuottaa biokasaliuotusmenetelmällä ensisijassa nikkeliä ja sinkkiä Sotkamossa sijaitsevalla kaivoksellaan. Tavoitteenamme on ympäristön kannalta kestävä, turvallinen ja kannattava kaivostoiminta. Terrafamen omistaa Suomen valtion kokonaan omistama Terrafame Group Oy.

 

Uutisen aiheet: NimityksetTerrafame