Nyrstarin saatavia siirtyy Terrafame Groupille 7.12.2015 10:11

Terrafame Group Oy:n tavoitteena on vahvistaa Sotkamossa kaivostoimintaa harjoittavan tytäryhtiönsä Terrafame Oy:n rahoitusta ja laajentaa sen omistuspohjaa. Osana rahoitus- ja omistusjärjestelyihin tähtääviä valmisteluja Terrafame Group Oy on syksyn 2015 aikana keskustellut sopimusjärjestelyistä, jotka koskisivat Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n hallinnassa olevia Sotkamon kaivoksen toimintaan liittyviä omaisuuseriä, kuten tuotantoprosessissa tarvittavaa kalkkilaitosta.

Terrafame Group Oy on nyt toteuttanut sopimusjärjestelyn, jossa sille on siirtynyt Nyrstar Sales & Marketing AG:llä Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:ltä olleet saatavat. Kyseiset saatavat koskevat konkurssiin ajautuneen Talvivaara Sotkamo Oy:n solmimiin sopimuksiin liittyviä velkoja, joissa Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj on takaajana.

Nyrstar Sales & Marketing AG:n saatavien hankkiminen edistää osaltaan Terrafame Group Oy:n tavoitetta löytää Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n hallinnassa olevia, kaivostoimintaan liittyviä omaisuuseriä koskeva molempien osapuolten etujen mukainen ratkaisu. Ratkaisu varmistaisi kaikkien Terrafamen kaivostoimintaan liittyvien omaisuuserien hallinnan tarkoituksenmukaisella tavalla ja edistäisi Talvivaaran Kaivososakeyhtiö Oyj:n yrityssaneerausohjelman etenemistä.

Lisätietoja

Terrafame Group Oy

Toimitusjohtaja Matti Hietanen, puh 040 823 8806, matti.hietanen@terrafamegroup.com

Hallituksen puheenjohtaja Janne Känkänen, puh. 050 396 4990, janne.kankanen@terrafamegroup.com

Uutisen aiheet: Terrafame Group