Terrafame Group etsii pilotointihankkeella uusia ratkaisuja kaivosvesien puhdistamiseksi 11.11.2015 12:44

Terrafame Group Oy on käynnistänyt  kehitys- ja pilotointihankkeen, jossa haetaan uusia teknologisia ratkaisuja Terrafame Oy:n Sotkamossa sijaitsevan kaivoksen vesien puhdistamiseksi.  Ensisijaisena tavoitteena on vähentää kaivokselta poistettavien puhdistettujen vesien sulfaattipitoisuutta. Terrafame Group investoi hankkeeseen kokonaisuudessaan 2 miljoonaa euroa.

Terrafame Group on Suomen valtion kokonaan omistama erityistehtäväyhtiö, jonka vastuulla on hallita valtion omistusta ja käyttää omistajavaltaa Terrafamessa. Terrafame jatkaa kaivostoimintaa entisellä Talvivaaran kaivoksella Sotkamossa.

Nyt käynnistyvässä pilotointi- ja kehityshankkeen ensimmäisessä vaiheessa Terrafame Group avaa minidemonstraatiohaun, johon voivat osallistua kaikki toimijat kuten yritykset, tutkimuslaitokset ja yliopistot. Tavoitteena on kartoittaa teknologioita ja niiden potentiaalia.

Minidemonstraatio on pieni hanke, jossa kokeellisesti ja laskennallisesti demonstroidaan ehdotettua ideaa ja arvioidaan sen käytettävyys ja kustannusvaikutukset suuremmassa mittaluokassa. Hankkeeseen hyväksymisen edellytyksenä on, että teknologia on Terrafame Groupin käytettävissä, mikäli sitä aletaan edelleen kehittää kaivoksen käyttöön.

”Emme itse kehitä uusia teknologioita, vaan organisoimme ja johdamme prosessia, jossa valitaan lupaavimmat uudet teknologiat. Rahoitamme ja tuemme näiden kehittämistä ja pilotointia”, kertoo hankejohtaja Jani Kiuru Terrafame Groupista.

Projektin ohjausryhmässä on erittäin laaja edustus maamme johtavaa vesialan osaamista mm. VTT:stä, GTK:sta, Finnish Water Forumista, Aalto-yliopistosta, Lappeenrannan teknillisestä yliopistosta sekä Oulun yliopistosta.

Teknologia voi olla vedenpuhdistusratkaisu, prosessioptimointiratkaisu, prosessitekninen ratkaisu tai joku muu vastaava menetelmä, jolla voidaan vähentää kaivokselta poistettavien vesien pitoisuuksia erityisesti sulfaatin osalta. Ratkaisun ei tulisi ainakaan lisätä vedenkäsittelyn tai tuotannon nykykustannuksia.

”Haemme hankkeen avulla kestäviä ratkaisuja pureutumalla kaivoksen vesiongelman syihin ja taudinkuvaan yksittäisten oireiden sijaan. Ensimmäisessä vaiheessa toteutettavilla minidemoilla ei ratkaista tämän kokoluokan haastetta, mutta niillä voidaan kartoittaa eri ratkaisuvaihtoehtojen soveltuvuutta jatkokehitykseen. Minidemonstraatiovaiheessa valitaan hankkeita, joita lähdetään systemaattisesti viemään kohti käytäntöä ja teollisen toiminnan mittakaavaa”, Kiuru sanoo. Tavoitteena on, että tuotantoon otettavat ratkaisut on kehitetty, pilotoitu ja luvitettu noin 2–3 vuoden aikana.

Minidemonstraatioiden haku on auki tammikuun 2016 loppuun asti. Avattavien hankkeiden määrä riippuu ehdotuksista.

Lisätietoa hankkeesta ja tarkempia hakuohjeita löytyy verkkosivuiltamme.

Lisätietoja antaa:
Jani Kiuru
Projektijohtaja
Terrafame Group Oy
+358 40 823 8471
jani.kiuru@terrafamegroup.com

Terrafame Group on Suomen valtion kokonaan omistama erityistehtäväyhtiö, jonka vastuulla on hallita valtion omistusta ja käyttää omistajavaltaa Terrafamessa. Terrafame Groupin tehtävänä on hankkia Terrafameen yksityistä täydentävää rahoitusta sekä tukea kaivosyhtiön toiminnan vakauttamista ja kehittämistä. Terrafame Groupin tehtäviin kuuluu myös auttaa kaivosvesien puhdistukseen liittyvien uusien teknologisten ratkaisujen kehittämisessä.

Terrafame Oy on suomalainen kaivosyhtiö, joka tuottaa biokasaliuotusmenetelmällä ensisijassa nikkeliä ja sinkkiä Sotkamossa sijaitsevalla kaivoksellaan. Tavoitteenamme on ympäristön kannalta kestävä, turvallinen ja kannattava kaivostoiminta. Terrafamen omistaa Suomen valtion kokonaan omistama Terrafame Group Oy.