Terrafamen purkuputken koekäyttö alkaa 25.9.2015 16:52

Terrafamen kaivokselta Nuasjärveen rakennetun purkuputken koekäyttö alkaa perjantaina 25.9.2015. Putkea pitkin Nuasjärveen johdetaan kaivosalueelta ympäristöluvan mukaisesti puhdistettuja ylimääräisiä vesiä. Koekäyttövaiheessa puhdistettua vettä virtaa noin 500 m3 tunnissa. Koevaiheessa virtaamassa on aika ajoin taukoja.

Putken varsinainen käyttö alkaa lokakuun alkupuoliskolla.

”Putkesta johdettavan puhdistetun veden laatu alittaa selkeästi ympäristöluvassa määrättyjen haitta-ainepitoisuuksien raja-arvot. Vesi on siis laadultaan lupamääräyksiä merkittävästi parempaa. Johdettavan veden laatua tarkkaillaan jatkuvasti ja mikäli laadussa ilmenisi poikkeamia, keskeytettäisiin veden johtaminen Nuasjärveen välittömästi”, sanoo Terrafame Oy:n hallituksen puheenjohtaja Lauri Ratia.

Varsinaisen käytön alkaessa purkuputken ympäristöluvassa määrättyjen jatkuvatoimisten mittauspisteiden data Nuasjärvestä julkaistaan Terrafamen verkkopalvelussa.

Purkuputken tausta ja aiempia vaiheita

Purkuputki on edellytys sille, että kaivoksen aiemmasta toiminnasta aiheutunut, kaivosalueella olevista ylimääräisistä vesistä johtuva ongelma voidaan hoitaa ympäristön kannalta kestävällä tavalla. 

Pohjois-Suomen aluehallintovirasto myönsi huhtikuussa 2015 ympäristöluvan käsiteltyjen vesien johtamiseksi purkuputkessa Nuasjärveen, ja purkuputkea koskevasta luvasta on sittemmin valitettu. Vaasan hallinto-oikeus (VHO) antoi 10.9.2015 välipäätöksen liittyen purkuputkeen. Välipäätöksella VHO puolitti purkuputkesta johdettavien vesien sulfaattikiintiön 1 000 tonniin kuukaudessa. Kiintiö on voimassa, kunnes pääasiaa koskevat valitukset on ratkaistu hallinto-oikeudessa tai kunnes asiasta määrätään toisin. VHO ennakoi ratkaisevansa asian vuoden 2015 loppuun mennessä.

VHO:n välipäätös tarkoittaa Terrafamen kaivokselle syksyllä 2015 sitä, että vesimäärä kaivosalueella pysyy suunnilleen nykyisellä tasolla. Vesien varastoinnin riskitasoa ei näin ollen päästä syksyllä alentamaan aiemmin suunnitellussa aikataulussa.

Terrafame on jättänyt 18.9.2015 Vaasan hallinto-oikeudelle vastineen välipäätöksen johdosta. Vastineessa todetaan, että sulfaattikiintiön rajoitus kasvattaa vesienhallinnan riskitasoa  syksyllä 2015 ja tilanteen jatkuessa ensi vuoden puolelle jouduttaisiin keväällä 2016 todennäköisesti turvautumaan ylimääräisiin puhdistetun veden juoksutuksiin kaivosalueen vanhoja purkureittejä pitkin.

Tämänhetkisellä purkuvesien sulfaattipitoisuudella purkuputken täysimääräinen käyttö tarkoittaisi noin 1 500 t/kk sulfaattikuormitusta. VHO:n päätös tarkoittaa käytännössä sitä, että välipäätöksen ollessa voimassa kaivosalueelta saadaan poistettua puhdistettuja vesiä arviolta 30–50 % suunniteltua vähemmän.

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt sähköpostitse:
Terrafame Oy, hallituksen puheenjohtaja Lauri Ratia, lauri.ratia@terrafame.fi

 

Uutisen aiheet: TerrafameYmpäristö