Terrafamen kaivoksen ylösajo etenee suunnitellusti 10.9.2015 18:31

Vaasan hallinto-oikeus (VHO) antoi 10.9.2015 välipäätöksen liittyen Terrafamen kaivosalueelta Nuasjärveen johdettavaan purkuputkeen. Välipäätöksella VHO puolitti rakenteilla olevasta purkuputkesta johdettavien vesien sulfaattikiintiön 1000 tonniin kuukaudessa. Kiintiö on voimassa, kunnes pääasiaa koskevat valitukset on ratkaistu hallinto-oikeudessa tai kunnes asiasta määrätään toisin. VHO ennakoi ratkaisevansa asian vuoden 2015 loppuun mennessä.

VHO:n välipäätös tarkoittaa Terrafamen kaivokselle syksyllä 2015 sitä, että vesimäärä kaivosalueella pysyy suunnilleen nykyisellä tasolla. Vesien varastoinnin riskitasoa ei näin ollen päästä syksyllä alentamaan aiemmin suunnitellussa aikataulussa.

”Välipäätöksen vaikutusten tarkempi arviointi on parhaillaan käynnissä, mutta jo tässä vaiheessa on selvää, että se valitettavasti lisää ympäristövahinkojen riskiä, koska puhdistettuja vesiä ei voida ohjata suunnitellussa määrin hallitusti pois kaivosalueelta. Päätöksen mahdolliset vaikutukset tuotantotoimintaan arvioidaan pikaisesti. Lyhyellä aikavälillä kaivoksen toiminnan ylösajo etenee suunnitellusti”, toteaa Lauri Ratia, Terrafame Oy:n hallituksen puheenjohtaja.

Terrafamella on puhdistettujen vesien juoksutukseen purkuputken ympäristöluvassa myönnetty sulfaatin siirtokiintiö nykyiselle pohjoisen reitille. Kiintiö riittää noin viikolle 43 saakka. Purkuputkelle on VHO:n välipäätöksessä määrätty oma 1000 tonnin sulfaattikiintiö kuukaudessa, kunnes pääasia on ratkaistu VHO:ssa. Tämänhetkisellä purkuvesien sulfaattipitoisuudella purkuputken täysimääräinen käyttö tarkoittaisi noin 1500 t/kk sulfaattikuormitusta. VHO:n päätös tarkoittaa käytännössä sitä, että välipäätöksen ollessa voimassa kaivosalueelta saadaan poistettua puhdistettuja vesiä arviolta 3050 % suunniteltua vähemmän.

Pohjois-Suomen Aluehallintovirasto myönsi huhtikuussa 2015 ympäristöluvan käsiteltyjen vesien johtamiseksi purkuputkessa Nuasjärveen, ja purkuputkea koskevasta luvasta on sittemmin valitettu. Purkuputki on edellytys sille, että kaivoksen aiemmasta toiminnasta aiheutunut, kaivosalueella olevista ylimääräisistä vesistä johtuva ongelma voidaan hoitaa ympäristön kannalta kestävällä tavalla.

Lisätietoja ja haastattelupyynnöt sähköpostitse: lauri.ratia@terrafame.fi